foto's west-vlaanderen

Herdenkingen West-Vlaanderen

2017

23 januari : Hulde aan 2Lt Samuel Franklin Cody van het 41st Squadron

 

27 jannuari : Herinwijding grafstenen Francois Eveillard en Alexander Williamson

 

Herbegrafenis Perth Cemetery 07-03-2017

Op 7 maart 2017 vond op Perth Cemetery ( China Wall) de herbegrafenis plaats van drie soldaten uit de eerste wereldoorlog: een onbekende soldaat , een Nieuw Zeelandse soldaat en een soldaat van de Lancashire Fusiliers. De lichamen van de gesneuvelde soldaten werden samen in een graf begraven.

 

De ceremonie werd geleid door aalmoezenier Chris Kellok (1st. Battalon The Royal Regiment of Fusiliers) verder werden er lezingen gehouden door Flying Officer B.Burton , RAF, militair assistant de Defensie Attaché in België en M. Gregory Andrews ambassadeur van Nieuw Zeeland in België .De Ode of Remenbrance werd in het Maori gelezen door Brigadier E. Williams gevolgd door de Last Post verzorgd door de klaroenblazers van het 1ste Batalion The Royal Regiment of Fusiliers.

 

ANZAC DAY 201 7: Tyne Cot

ANZAC DAY 2017 : Herinwijding grafsteen Tyne Cot

ANZAC DAY 2017 : Speciale Last Post Menenpoort

ANZAC DAY 2017 : Bloemlegging Belgisch Monument Ieper

ANZAC DAY 2017 : Monument Nieuw-Zeeland Mesen

ANZAC DAY 2017 : Toronto Avenue Cemetery

ANZAC DAY 2017 : Hyde Park Cemetery - Ploegsteert

ANZAC DAY 2017 : Last Post Menenpoort

 

Tweede Slag Om Mesen fotoalbums en films van de herdenkingen

Strand Military Cemetery

Plechtigheid aan Nieuw Zeeland monument

Films van de plechtigheid

 

Fotoalbum en films kraterfront 10-06-2017

fotoalbum kraterfront 10-06-2017

films kraterfront

 

Plechtigheid een Argentijnse jonge man sneuvelt als Belgisch soldaat 19-06-2017

 

Herdenking 100 jaar Operatie Strandfest 10-07-2017

In de sector Nieuwpoort plande het Britse XVde Korps, onder bevel van generaal Henry Rawlinson, in de zomer van 1917 een aanval om een hoofdaanval vanuit de Ieperboog richting Oostende en Zeebrugge te ondersteunen.

 

Codenaam van de zijdelingse aanval vanuit Nieuwpoort was ‘Operatie Hush”. Een onderdeel van de plannen was om de Duitsers in de rug aan te vallen door een landing op het strand in de omgeving van Middelkerke. Er waren zelfs tanks voorzien.

 

Eind juni verschenen voor ‘HUSH’ Engelse, Schotse, Rhodesische, Australische en Nieuw-Zeelandse legereenheden in Nieuwpoort. Zij zouden het tweede front vormen in de grootscheepse aanval vanuit Ieper tegen de duikboothavens Oostende en Zeebrugge. Die dubbele aanval werd echter in Brits bloed gesmoord. In Nieuwpoort door een Duitse verrassingsaanval, ‘Operatie Strandfest’ en de hoofdaanval vanuit Ieper geraakte niet verder dan Passendale.

Fotoalbum van de Herdenking

Filmpje van de Herdenking

 

90 Jaar Menenpoort 24-07-2017

 

25/07/2017 : Rededication ceremony Harelbeke New British Cemetery onbekend graf toegewijst aan 2Lt. Bertie Swallow The Lancashire Fusilliers. Fotoalbum ceremony

 

Plechtigheid Captain Noel Godfrey Chavasse

 

30/07/2017 : Passchendaele 100 Themed Weekend

Fotoalbum : Passchendaele 100 Themed Weekend : Battlefield

Fotoalbum : Passchendaele 100 Themed Weekend

 

31/07/2017 : Herdenkingen 3e Slag bij Ieper

Historie

 

Op maandag 31 juli 2017 zal het 100 jaar geleden zijn dat ter hoogte van de gehuchten Pilkem en Hagebos de eerste dag van één van de bloedigste en meest uitputtende veldslagen van de Eerste Wereldoorlog, namelijk de slag om Passendale, plaats vond. Weken vooraf werden de Duitse stellingen gebombardeerd, in de hoop in een snelle beweging de steden Roeselare en Torhout, in te nemen, de havensteden Oostende en Brugge te bevrijden en het Kanaal en de Noordzee te kunnen vrijwaren van de Duitse onderzeeërs, die een geseling waren voor de aanvoer van troepen en bevoorrading van de Britse troepen.

 

Een massale Britse troepenopbouw, zware artilleriebeschietingen en nieuwe Duitse inzichten in verdediging zouden bepalend worden voor het relatief beperkte resultaat van het offensief. Vanaf de eerste dag van de aanval bleven de resultaten onder de verwachtingen, vooral in het zuidelijke deel van de Ieperboog. In het vlakkere noorden werden daarentegen wel behoorlijke resultaten bereikt, vooral op het grondgebied van Langemark. Zo slaagde de 38e Welshe Divisie er in om in één dag op te rukken van het kanaal bij Boezinge tot aan de Steenbeek, een indrukwekkende prestatie voor een eenheid die vooral samengesteld was uit vrijwilligers en dienstplichtigen. Drie Welshmen wonnen die dag het Victoria Cross, een uitzonderlijk hoge onderscheiding voor moed: één vocht met de Guards Division, twee met de 38e Welshe Divisie.

 

De verliezen waren echter zwaar. Eén van de opvallende slachtoffers was de dichter Hedd Wyn, pseudoniem van soldaat Ellis Evans . Hij viel bij de wijk Hagebos en werd begraven werd op Artillery Wood Cemetery (Boezinge), niet ver van de Ierse dichter Francis Ledwidge, die eveneens op 31 juli omkwam.

Fotoalbums plechtigheden

Dawn service - Welsh National Memorial Park

Herdenking Hedd Wyn en Francis Ledwidge – Artillery Wood Cemetery

Welshe Ceremonie – Welsh National Memorial Park

Ceremonie boekje : Welshe ceremonie

Herdenking Francis Ledwidge – Artillery Wood Cemetery

 

18/08/2017 : Inhuldiging monument 16th Irish and the 36th Divions

 

18/08/2017 : Museum 'T Jagershof - Wereldoorlog I achter het front

 

19/08/2017 : Inhuldiging monument The Long Road to Passchendale - Frezenberg

 

19/08/2017 : Passchendale 1917 Tattoo

 

26/09/2017 : Plechtigheid Centenary of the Battle of Polygon Wood.

 

Fotoalbum van de plechtigheid .

 

Een woordje uitleg :

 

De slag om het Polygoonbos was een veldslag tijdens de Eerste Wereldoorlog bij Zonnebeke in België die plaatsvond op 26 september tot 27 september 1917.

 

Eind september 1917, toen de Derde Slag om Ieper al bijna twee maanden aan de gang was, werd de 5de Australische divisie met de taak belast om het Polygoonbos van de vijand te zuiveren, als deel van de geallieerde opmars in de richting van het plateau van Geluveld. Samen met vier andere divisies over een front van vijf mijl, rukten de Australiërs op 26 september 1917 om 05:50u op, gesteund en beschermd door een machtig bombardement. Een voor één schakelden ze de bunkers en de versterkte punten uit, veroverden ze de Butte en kregen ze het bos stevig in hun greep.

 

Kapitein Alexander Ellis gaf een levendige beschrijving van het schouwspel:

 

“Onze artillerie begon met één enkele fantastische klap en duizenden granaten floten door de lucht en barstten in een lange rechte streep vol vlammen en vernieling ongeveer 180 meter verder voor de wachtende infanterie neer … de 4.000 mannen van de zes aanvallende bataljons sprintten vooruit. Ergens achter de lijn van vernieling lagen hun slachtoffers bibberend in hun pillendozen, versteld van het plotselinge geweld, verdwaasd door het gedreun van de granaten …daarna kroop [het spervuur] heel langzaam vooruit … Een lange rij verkenners maakte zich los van de dichte massa mannen en volgde achter het oprukkende scherm van granaten … Duizenden kogels uit machinegeweren vlogen (boven hun hoofd) door de lucht en floten schril op hun doel af terwijl vele Vickers machinegeweren door de wrange morgenlucht ratelden. Dit waren slechts de tingelende noten van windinstrumenten in het helse orkest dat voor hen speelde, want het oorverdovende gedreun van de snelvurende 18-ponders, het hesere gebulder van de grote aantallen kanonnen achter hen en de ontzettende klappen van granaten en zware explosieven in het spervuur voor hen, werden nu opgenomen in het vreselijke ritmische geraas van het perfecte spervuur van trommelvuur. Zo werd op 26 september 1917 om 5u50 de Divisie in de Slag om Polygon Wood gelanceerd.”

 

Ondanks hun zware verliezen, was de Slag om het Polygonebos de belangrijkste en de meest beslissende overwinning van de 5de Australische divisie op het Westelijke Front. Na de oorlog werd de Butte als een geschikte plaats gekozen om een gedenkteken ter ere van de divisie op te richten. Ontworpen door majoor-generaal J.J. Talbot Hobbs, een vooroorlogse architect die tijdens de veldslag het bevel over de 5e divisie voerde, is dit monument een van de vijf gedenktekens die het offer van de divisies van de Australian Imperial Force op het Westelijke Front herdenken. De andere vier gedenktekens liggen in Frankrijk.

(info Wikipedia)

 

26/09/2017 : Inhuldiging Vredesbos + monument fotoalbum : plechtigheid

 

1917… de Derde slag bij Ieper woedt in alle hevigheid: Zonnebeke, Passendale, Polygon Wood worden namen die voor eeuwig een plaats krijgen in het collectieve geheugen.

 

2017… Op de plaats waar de slag zich 100 jaar geleden voltrok werd op 24 april, op de vooravond van ANZAC day, een heus Vredesbos ingehuldigd.

 

Het Vredesbos Polygon Wood is meer dan een bos. Het is een plek die ons herinnert aan de gruwelijke gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog. De 523 hoogstammen in het bos herdenken elk een gekende, gesneuvelde militair die op één van de twee begraafplaatsen van het Polygoonbos zijn laatste rustplaats vond.

 

Op 24 april 2014 onthulde Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege er het vredesmonument als herinnering aan de vele niet geïdentificeerde gesneuvelden van beide begraafplaatsen van het Polygoonbos. Het monument is ontworpen en ontwikkeld door kunstenaar Peter Coopman naar een idee van Erik Malfait, de boswachter van het Polygoonbos die er de herinnering aan WOI dikwijls aan de lijve ondervindt.

 

Het Vredesmonument draagt in zich de boodschap dat de vrede het haalt op oorlog… dit wordt gesymboliseerd door de roos die straks de prikkeldraad - vervaardigd uit 1918 meter bandstaal – zal overgroeien/verzachten.

 

De vijf herdenkingsbomen rond dit monument verwijzen naar de betrokken landen: Australië, Canada, Duitsland, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Deze 5 herdenkingsbomen werden tijdens de inhuldiging geplant door vertegenwoordigers van die betrokken landen, onder wie de Australische minister van Veteranenzaken Dan Tehan.

 

Het aanplanten van het vredesbos maakt deel uit van het project ‘Taking care of Flanders Fields’ van het Agentschap voor Natuur en Bos. Van 2014 tot 2018 herdenkt het ANB onder die noemer 100 jaar WOI, de rol die de natuur heeft gespeeld in de oorlog maar ook de innerlijke kracht van de natuur om zich te herstellen. In dit kader wordt het nieuwe vredesbos straks ook ingezaaid met klaprozen waardoor het bos in een vurige bloemenzee zal omgetoverd worden. Het zal deze emotioneel geladen setting alleen maar versterken.

 

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Natuur: “De hoop op vrede maken we vandaag voelbaar in het Polygoonbos. Want waar 100 jaar geleden jongens uit Australië, Nieuw-Zeeland, Canadan Duitsland en het Verenigd Koninkrijk naar Flanders Fields kwamen om te strijden en helaas ook vaak te sterven… planten vandaag ministers, ambassadeurs en vertegenwoordigers van diezelfde vijf naties samen bomen en bossen van vrede.”

 

Sabine Vanderhaeghen, schepen voor Herdenking van de gemeente Zonnebeke: “De 523 bomen die symbool staan voor de levens van jonge militairen die hier door de Eerste Wereldoorlog werden verwoest, vormen het uitgangspunt bij dit project. Met het kenniscentrum van het Memorial Museum Passchendaele 1917 en het onderzoeksproject de ‘Passchendaele Archives’, willen we hun herinnering levendig houden. Hun levensverhalen willen we ontsluiten voor de komende generaties zodat ze blijvend herdacht worden.”

 

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Natuur: “Taking care of Flanders Fields doen we trouwens niet alleen van 2014 tot 2018… Taking care is onze core business… overal en elke dag opnieuw ondernemen we acties om onze natuur in stand te houden en om nieuwe natuur te creeëren, Het realiseren van nieuw bos, zoals dit Vredesbos, kadert binnen dat beleid.

 

Het Vredesbos Polygon Wood kwam tot stand door een nauwe samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en het Departement Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid, het Memorial Museum Passchendaele 1917 en het gemeentebestuur van Zonnebeke.

 

Bron: www.2014-18.be

 

Funeral Service for Nineteen unknown soldiers

 

Op 28/09/2017 vond op New Irish Farm Cemetery te Ieper een begrafenisplechtigheid plaats voor 19 onbekende soldaten. Deze soldaten werden bij graafwerken in 2014/2015 op een industrieterrein aan de Briekestraat (Ieper) gevonden. Het gaat om 11 soldaten waar men geen naam en Regiment heeft van terug gevonden , van 8 soldaten heeft men enkel het Regiment terug kunnen vinden nl : 4 soldaten van het Essex Regiment , 1 van de Monmouthshire Regiment , 1 van de Argyll and Sutherland Highlanders , 1 van de Northhumberland Regiment en 1 van de Royal Irish Regiment.

 

fotoalbum van plechtigheid

Ceremonieboekje

 

04/10/2017: New Zealand Service of Remembrance at Nine Elms Cemetery , Poperinge

 

fotoalbum van de plechtigheid

Ceremonieboekje

 

04/10/2017 : New Zealand Memorial Service to Commemorate the Centenary of the Battle of Broodseinde

 

Fotoalbum van de plechtigheid

Ceremonieboekje

 

06/10/2017 : 100 jaar Duitse begraafplaats Menen Wald

 

Het Deutscher Soldatenfriedhof Menen is een Duitse militaire begraafplaats met gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen in de Belgische stad Menen. Ze ligt langs de Groenstraat op 2,6 km ten noordoosten van het stadscentrum en gedeeltelijk op het grondgebied van Wevelgem. Er rusten bijna 48.000 gesneuvelde Duitse soldaten, waarmee het de grootste Duitse begraafplaats van Vlaanderen is. De toegang bestaat uit een bakstenen gebouw waarin men de registers met de namen van de slachtoffers kan raadplegen.

 

Het terrein is beplant met eiken en kastanjebomen waartussen platte grafstenen liggen waarop de namen van meerdere soldaten staan. Daartussen staan verspreid enkele kruisjes uit lavasteen. In het midden staat een achthoekige herdenkingskapel. De begraafplaats wordt beheerd en onderhouden door de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

 

De begraafplaats werd vanaf juni 1917 gestart en tot juni 1918 gebruikt. Op het einde van de oorlog lagen hier meer dan 2.600 Duitse en 30 Britse militairen begraven. In de jaren 1920 werden de 30 Britse gesneuvelden overgebracht naar Tyne Cot Cemetery (1) en Harlebeke New British Cemetery (29). Omstreeks 1930 werden de graven van de Duitse militaire begraafplaatsen in Wevelgem, Moorsele, Izegem, Kuurne en Rollegem-Kapelle naar Menen overgebracht, waardoor de begraafplaats bijna 6.500 graven telde.

 

In de periode 1955-1957 werden de bijna 200 Duitse militaire begraafplaatsen en ereperken van de Eerste Wereldoorlog die verspreid lagen over België (behalve een aantal specifieke gevallen en de begraafplaatsen in de provincie Luxemburg) herleid tot vier.

 

Ongeveer 130.000 stoffelijke resten uit deze begraafplaatsen werden overgebracht naar de begraafplaatsen van Langemark, Vladslo, Hooglede en Menen. In Menen kwamen gesneuvelden uit 53 kleinere begraafplaatsen terecht. Onder leiding van de Duitse architect Robert Tischler[1] werd de begraafplaats heraangelegd en het achthoekige mausoleum en een ontvangstgebouwtje werden opgetrokken.

 

Rond de kapel liggen acht sarcofaagdeksels, waarop de namen en plaatsen van de 53 begraafplaatsen staan vanwaar de gesneuvelden waren overgebracht. De grafstenen werden in 1991 vernieuwd.

 

fotoalbum van de plechtigheid

 

11/10/2017 : From the uttermost ends of the earth

 

12/10/2017 : inhuldiging monument Nieuw-Zeeland park Memorial Museum Passchendaele

 

12/10/2017 : The Battle of Passchendaele Tyne Cot cemetery

Ceremonieboekje

 

12/10/2017 : The New Zealand Sunset The Battle of Passchendaele - Buttes New British Cemetery

Ceremonieboekje

 

08/11/2017 : Bezoek Dugout Zonnebeke

 

10/11/2017 : Canadese plechtigheid Tyne Cot

 

10/11/2017 : Canadese plechtigheid Essex Farm

 

11/11/2017 :

 

Plechtigheid Saint-Charles de Potyze

Poppy Parade Ieper

Plechtigheid Belgisch Monument Ieper

Plechtigheid Black Watch Monument

Plechtigheid Tyne Cot Cemetery

Plechtigheid Ploegsteert Memorial

 

 

 

 

2016

 

ANZAC DAY 2016 : Dawn service New British Cemetery

ANZAC DAY 2016 : Australian Memorial Service Tyne Cot

ANZAC DAY 2016 : Menenpoort Ieper

ANZAC DAY 2016 : New Zealand Memorial service Mesen

ANZAC DAY 2016 : Ceremony Toronto Avenue Cemetery

ANZAC DAY 2016 : Ceremony Berks Cemetery Extension

 

foto's herbegrafenis Ieper Town cemetery 20-04-2016

Herbegrafenis van 6 soldaten die bij graafwerken in de buurt van Ieper zijn teruggevonden van twee soldaten kon men de naam achterhalen nl : Gunner Joseph William Rowbottom en Gunner Albert William Venus. De andere vier soldaten zullen voor altijd onbekend blijven.

 

foto's herdenking 29-04-2016 De Slag om de Kemmel

In het voorjaar van 1918 ondernemen de Duitsers vooralsnog een poging om de kust te bereiken, met zijn strategisch belangrijke havens. Dit moet gebeuren via de West-Vlaamse heuvels.

 

Op 16 april 1918 breken ze door de frontlijn bij Wijtschate - Mesen. Korte tijd daarna stoten ze door tot aan de voet van de Kemmelberg. De Slag om de berg zelf op 25 april vormt een dramatisch hoogtepunt. De berg is het toneel van zeer gruwelijke gevechten. Veelvuldig worden er ook hier diverse oorlogsgassen gebruikt. De slachting bij de Kemmelberg begint in de ochtend van 25 april 1918. De hele nacht hebben de Duitsers gasgranaten afgevuurd op de geallieerden, terwijl de Fransen hun stellingen met bombardementen vanuit vliegtuigen verdedigden. Om 06:00 uur bestormen de Duitse Alpenjagers de heuvel en de Fransen moeten zich terugtrekken op de Rodeberg en de Scherpenberg. Op de Ossuaire worden 5294 Franse doden herdacht; slechts 57 konden met naam worden vermeld.

 

Herinwijding graf Major Andrew Gale op Belgian Battery Corner Cemetery

 

foto's plechtigheid Belgisch monument Ieper 11-11-2016

foto's plechtigheid Black Watch Corner 11-11-2016

foto's plechtigheid Ploegsteert Memorial 11-11-2016

foto's plechtigheid Poppy Parade 11-11-2016

foto's plechtigheid St. Charles de Potijze 11-11-2016

foto's plechtigheid Tyne Cot 11-11-2016

 

2015

foto's ANZAC DAY 2015 : Dawn Service polygon wood

foto's ANZAC DAY 2015 : Tyne Cot Cemetery

foto's ANZAC DAY 2015 : Menenpoort

foto's ANZAC DAY 2015 : monument Belgische slachtoffers Ieper

foto's ANZAC DAY 2015 : Toronto Avenue Cemetery Ploegsteert

 

foto's een dagje op pad met de pipers remembering WWI

 

foto's herbegrafenis Prowse Point Cemetery 16/04/2015

 

foto's herdenkingsplechtigheid Duitse Begraafplaats Langemark

 

foto's plechtigheid Black Watch Corner 11-11-2015

foto's plechtigheid Ploegsteert Memorial 11-11-2015

foto's plechtigheid Poppy Parade Ieper 11-11-2015

foto's plechtigheid St.Charles de Potijze 11-11-2015

foto's plechtigheid Tyne Cot 11-11-2015

foto's 10 000 poppy's Menenpoort 11-11-2015

 

Monumenten West-Vlaanderen

 

foto's monument 1ste Battalion Hertfordshire Regiment

foto's monument 16 and 36 th Irish Div.

foto's monument 16 th Irish Div.

foto's 18 en 20 Division Zonnebeke

foto's monument 34de British Division Langemark

foto's monument A.V Eecke

foto's monument Boezinge 14-18

foto's monument burgerslachtoffers Ieper

foto's monument Canadeze pantser Leke

foto's monument Charles Dresse

foto's monument churchyard Proven

foto's monument De Kippe

foto's monument Donald Bell VC

foto's monument Dranouter

foto's monument Duitse begraafplaats Langemark

foto's monument Duitse begraafplaats Langemark (vredesmonument)

foto's monument Francais Zonnebeke-Broodseinde

Bfoto's monument Francis Ledwidge

foto's monument Geluveld

foto's monument Gloustershire Regiment Zonnebeke

foto's monument Godtschalck en Majoor Redmond

foto's monument Guynemer

foto's Monument Hedd Wyn

foto's monument Henry James Nicholas VC

foto's monumenten Ieper

foto's monument Indische leger

foto's monument Karel Pavlik

foto's monument Kemmelberg American

foto's monument La 32 div. France

foto's monument La 32 div. France na blikseminslag

foto's monument Locre 14-18

foto's monument markt Marke

foto's monument Mesen

foto's monument Mesen Kerstbestand

foto's monument Nieuwpoort Ganzepoot

foto's monumenten Langemark

foto's Mesen St Nicolaskerk

foto's monument Mesen The New Zealand Soldier

foto's monument Nieuw-Zealand Mesen

foto's monument New Zealand Division The Battle of Broodseinde

foto's monument Noel Godfrey Chavasse

foto's monument Patricia's Canadian Light Infantry

foto's monument Ploegsteert 14-18

foto's monument Reninghelst

foto's monument Stephen Henshaw

foto's monument St.-Jan-Ter-Bieze 14-18

foto's monument The New Zealand Division

foto's monument Watou 14-18

foto's monument West-Nieuwkerke 14-18

foto's monument Westouter

foto's monument Woesten 14-18

foto's monument Woumen

foto's monument Zantvoorde 14-18

 

Deze website bevat links of referenties naar andere sites, maar www.wereldoorloginbeeld.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving daarvan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit de inhoud van die sites voortvloeit. Elke link naar andere sites wordt enkel opgegeven als een dienst aan de gebruikers van deze website.